Answers

2016-07-28T15:41:46+08:00
  Isang uri o paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan o pala-palagay tungkol sa isang tao, sa isang hayop, sa isang bagay, sa isang lugar o sa isang pangyayari sa pamamagitan ng makukulay, mahuhugis o maanyo at iba pang mapapandamang – naaamoy, nalalasa, naririnig – pananalitao   LAYUNIN: makapagpamalas sa isip ng tagapakinig o mambabasa ng isang malinaw at buong larawan na ang katangi-tanging kaibahan nito sa mga kauri ay mapalutang, ay lubos na maisakatuparano   KAHALAGAHAN: nagagawa nitong maipakita sa mambabasa/tagapakinig ang daigdig sa pamamagitan ng paningin at pandama. Maaaring ipinta ang mga tanawin at mga bagay-bagay na singkinang ng mga kulay ng bahaghari, ang maharlikang pagtatanghal ng isang dulang musikal, o kahit ang pinakadukhang pagkakatumpok-tumpok ng mga barung-barong na tirahan ng mga iskuwater. Magagawang maging konkreto ang mga bagay na abstrak at ang masaklaw ay maging tiy
0