Ipaliwanag:

"ang ating mga pagkabigo ay daan tungo sa ating pag-unlad. Tinatawag tayo upang maging ganap sa salita at gawa. kung ano tayo at kung magiging ano tayo ay nakasalalay sa ating mga moral na gawain. Ang mga gawaing ito ay humuhubog sa ating pagkatao,pag-uugali at buong buhay"

plss paanswer thnx.

1

Answers

2016-07-28T16:27:56+08:00
Ang mga nangyayari sa ating buhay ang syang nagbibigay sa atin dahilan upang maging sino tayo tulad ng problema, may mga problemang tayo ay talagang nalulugmok, parang susuko na tyo pero ito rin ang dahilan upang tayo ay maging mas matatag, mas matapang at mas matibay.
ang mga pangyayari sa ating buhay ang humuhubog kung magiging sino tayo.
0