1. Sa papaanong paraan na ang vegetation cover sa isang bansa ay nakaapekto sa aspektong kultural(pamumuhay,pananamit,kilos,paniniwala,kaugalian) ng mga mamamayang naninirahan dito? Magbigay ng ilang halimbawa.

2. Ilarawan mo ang uri ng vegetation cover mayroon sa pilipinas. Paano ito nililinang o pinakikinabangan ng ating bansa ? ano ang naidudulot sa tao at sa bansa ng paggamit o paglinang nito ?

1

Answers

2016-08-06T17:31:44+08:00