Answers

2016-07-30T12:24:49+08:00
Ayon sa mga batikang siyentipiko, ang climate change ay ang malawakang pagbabago ng panahon o klima sa iba’t ibang part eng daigdig. Ang epekto ng climate change ay nadarama natin sa unti-unting pag-init ng mundo na kadalasan ay tinatawag natin na global warming. Ito ay makikita din natin sa pagtunaw ng mga “glaciers,” panunuyo ng lupa, at paglaganap ng tinatawag na “climate sensitive diseases” tulad ng malaria.
Ang pangunahing sanhi ng climate change ay ang paglaganap ng tinatawag na “greenhouse gases” sa ating kalawakan na kinabibilangan ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide at ozone. Ang mga gases na ito ay nagmumula sa paggamit natin ng maruruming uri ng enerhiya at gasoline, at sa uri ng pamumuhay natin na hindi nakatutulong sa pagpigil sa paglaganap ng tinatawag na greenhouse gases.
0