Answers

2016-08-02T19:18:09+08:00
Ang mga matematiko na nag-aaral ng matematika ay naghahanap ng mga paterno ...Simula ng pasimulang akda ni Guiseppe Peano, David Hilbert at iba pa sa mga ... nakung wala ang mga ito ay hindi posible sa tao na maunawaan ang isang salita. ... Sinaad naman ni David Hilbert tungkol sa matematika na "Hindi tayo ..Ang siyentipikong pag-aaral ng wika ay tinatawag na linggwistika Nag-ugat ang salitangwika mula sa wikang Malay. ... Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang ... Madaling maunawaan ang pangungusap kahit gaano pa kahaba o ano man ang ... Ginagamit ito sa mga hindi pormal na usapan..
0