Answers

2016-07-30T23:12:39+08:00
Si maria ay mabait at magandang dalaga subalit ang kaniyang ugali ay hindi maganda Pang ugay na ginamit ay ang subalit ( pangatnig) Si Juan ay namos dahil sa kakasigaw. Pang ugnay na ginamit Dahil sa ( pangatnig)
1 4 1
2016-07-31T06:45:02+08:00
Ang Pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang yunit sa pangungusap, maaaring salita, dalawang parirala o ng dalawang sugnay.
Ang Pang-ukol (Preposition sa wikang Ingles) ay kataga o salitang nag-uugnay sa pangngalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap.sa para sa ayon kinapara kay tungkol sa na mayHalimbawa:Ang kanyang nilutong tinola ay para sa kanyang asawa at mga anak.Mga Gamit ng Pang-ukolNagpapakita ng kinalalagyan o patutunguhan ng isang bagay.Halimbawa:Ang pera ay nasa loob ng kuwarto ni Andrew. Upang ipakita ang dahilan o pagmamay-ari.Halimbawa:Ang bagong damit ay para kay Lita. Ang layon ng pang-ukol ay maaaring pangngalan o panghalip.Halimbawa:Ang kanyang talumpati ay para sa kababaihan.Marami siyang kinuwento tungkol sa pagpapalago ng negosyo
PangatnigAng Pangatnig (Conjunction sa salitang Ingles) ang tawag sa mga kataga o salitang naguugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap:at pati saka o ni maging subalit ngunitkung bago upang sana dahil sa sapagkatGamit ng PangatnigDalawang salitang pinag-ugnayHalimbawa:Ang langis AT tubig ay hindi mapagsama.Dalawang pariralang pinag-ugnayHalimbawa:Ang paglalaba ng damit at paglilinis ng bahay ang kanyang hanapbuhay.Tatlo ang pang-angkop na ginagamit. Ito ay ang mga sumusunod:
1. na - inilalagay sa pagitan ng salitang naglalarawan at inilalarawan na ang nauuna'y nagtatapos sa katinig. Isinusunod sa mga salitang nagtatapos sa katinig maliban sa n.Halimbawa : masarap na pagkain, malinis na bahay, masinop na tao, matatag na kinabukasan, marangal na pag-uugali.
2. ng - ikinakabit ito sa salitang nagtatapos sa patinig (a, e, i, o, u). Ikinakabit sa nauunang salitang nagtatapos sa patinig sa magkasunod na salitang inilalarawan at naglalarawan.Halimbawa : bago+ng bayani - bagong bayani, magandang binibini, mabuting anak, matinding takot, makataong pulitiko.
 3. g - ikinakabit sa mga salitang nagtatapos sa letrang n.Halimbawa : bayan+g magiliw - bayang magiliw, mahinahong pakikipag-usap, makabuluhang gawain, maalinsangang lugar, pahayagang makatotohanan.Uri ng PangatnigPanimbangIto ay nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay.at saka pati ngunit maging datapuwat subalitHalimbawa:Gusto niyang bumili ng damit, ngunit wala siyang pera.Naglinis muna si Hannah, saka siya nagluto.PantulongIto ay nag-uugnay ng di-magkapantay na salita, parirala o sugnay kung kapag upang para nang sapagkat dahil saHalimbawa:Nag-trabaho siya ng mabuti, para makabili siya ng damit.Umasenso ang kanyang buhay, dahil sa kanyang pagsisikap.Pang-angkopAng Pang-angkop (Ligatures sa wikang Ingles) ay ang salitang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan (na, ng, g)Halimbawa:Maayos na pamumuhay ang hangad nina Jaime.Masayang naglalaro si Ben.Mga salitang inuugnay ng pang-angkopPang-uri at PangngalanHalimbawa:Masama sa may diabetes ang matatamis na pagkain.Pang-abay at Pang-abayHalimbawa:Sadyang mabilis lumangoy ang isda.Pang-abay at Pang-uriHalimbawa:Likas na maputi ako.Pang-abay at PandiwaHalimbawa:Si Calix Ramos at Allyanna Buenaventura ay biglang nagsapakan nang asarin siya.Wastong Paggamit ng Pang-angkop Ang na ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig  Ang g ay ginagamit kapag ang salitang dinurugtungan ay nagtatapos sa titik, n Ang ng ay ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig

1 5 1