Answers

2016-07-31T21:56:22+08:00
Annyonghaseo - Hello
Saranghae - I Love You
Oppa - Brother/Boyfriend
0
2016-08-01T18:52:47+08:00
Chariso - good job - magaling
Mashisoyo - delicious - masarap
Saranghae - ILY - Mahal Kita
Jinjja - really - talaga
Juseyo/Jebalyo - sorry/I'm very sorry - pasensiya /patawad
Jalgayo - take care/goodbye - ingat
Nuguseyo? - who? - sino?
Mwo? - what? - ano?
Waeyo? - why? - bakit?
Eodiso? - where? - saan?
Eottoke? - how? - paano?
Ne - yes - oo
Aniyo - no - hindi
Chingu - friend - kaibigan
Namja - boy - lalaki
Yeoja  - girl - babae
Chuwa - good - magaling 
1 3 1
jebalyo/juseyo is a form of saying please.