Answers

2016-07-31T15:56:19+08:00
Ang kawalsundalo, o suldado[1] (Ingles: soldier, Kastila: soldado) ay tumutukoy sa isang kasapi o miyembro ng panglupang kumponente o bahagi ng pambansang sandatahang lakas o puwersa. Ngunit tinatawag na mersenaryo (Ingles: mercenary) ang isang kawal na hinirang at binabayaran para sa paglilingkod sa loob ng isang dayuhang hukbong pangkatihan.[2] Sa karamihan ng mga wika, kabilang sa mga kawal ang komisyonado at hindi komisyonadong mga opisyal na nasa loob ng pambansang puwersang panglupa.

1 5 1
paaano ito magaghamit sa pangungusap?
ano ang kahulugan ng paunahin