Answers

2016-07-31T17:43:16+08:00
Ang dinoflagellates ay isang uri ng maliliit na organismo na nabibilang sa pinakasimpleng pangkat ng buhay sa dagat na kung tawagin ay single-celled organisms. Ang mga ito ay makikita lamang sa pamamagitan ng paggamit ng mikroskopyo.
Sila ay matatagpuan sa tubig-alat at tubig-tabang na maaaring "free-floating" "bottom-dweller".
0