Answers

2016-07-31T19:48:28+08:00

Bilang isang mamimili, karapatan mo ang:

Maging protektado laban sa mga kalakal at mga serbisyong mapanganib sa iyong kalusugan at katauhan. Mabigyan ng lahat ng mga katotohanan at impormasyon upang makatulong sa pagpili ng higit na mabuting produkto. Mapagkalooban ng mga oportunidad upang makakuha ng mga kaalaman at mga kakayahan sa pagsasagawa ng mga maalam na desisyon. Makapamili sa mga iba't-ibang produkto at mga serbisyong may mabuting kalidad. Tumanggap ng kompensasyon – isang patas na kabayaran (o ibabalik ang pera mo) bilang kasunduan sa hindi kasiya-siyang mga kalakal at mga serbisyo.


[email protected]^solving :)
0
2016-07-31T19:55:46+08:00
 Tungkulin ng Mamimili
Mapanuring Kamalayan.Ito ang ungkulin na maging listo at mapagtanong tungkol sa gamit, halaga , atkalidad ng mga produkto at serbisyo na ting tinatanggap.Pagkilos.Tungkulin ng mamimili na maipahayag ang sarili at kumilos upang makasiguro samakatarungang pakikitungo.Kamalayan sa Kapaligiran.Ito ang tungkulin na mababatid ang kahihinatnan ng ating kapaligiran dulotnang hindi wastong pagkonsumo. Nararapat lamang na pangalagaan an gating mga likas na yaman parasa kinabukasan ng mga darating na bagong henerasyon.Pagmamalasakit sa panlipunan.Responsibilidad natin na alamin ang resulta ng ating pagkonsumo ng mgaprodukto at serbisyo sa ibang mamamayan,lalo na sa mga pangkat ng malilit o walang kapangyarihan;maging ito ay sa local, pambansa, o pandaigdigang komunidad.Mga responsibilidad ng mamimili (Consumer responsibilities)Ang mga responsibilidad ng mamimili ay mga aksyon na dapat mong gawin upang masiguro na:Ikaw ay sadyang sinabihan ng impormasyon bago bilhin ang isang produkto o serbisyo.
 Nakukuha mo kung ano ang halaga ng iyong binili.
Anumang mga problema sa produkto o serbisyo ay nareresolba nang mabilis para sa iyongikasisiya

0