Answers

2016-08-01T16:26:35+08:00
Mga banta sa pamilyang Pilipino:

Paggabay sa paggawa ng mabuting pasya
Mga banta sa pamilyang pilipino:

Dahil sa kahirapan, napilitan ang mga magulang na hindi paaralin
ang kanilang mga anak.
Paano ito malalampasan?
Maghahanap ang magulang ng trabaho at tumutulong din ang mga
anak na makahanap ng pera.
Ano ang magiging bunga nito sa pamilyang Pilipino?

Aasenso ang pamilya at magkakaroon silang gana na magsasanhiĀ 
sa pag aaral.
Dahil sa kahirapan, gumagawa o nakakagawa na ng mga pasya na hindi mabuting napagiisipan kung kaya't humahantong sa mga hindi magagandang kinalalabasan
Paano ito malalampasan?
Siguraduhing may oras para sa isa't isa upang makapag usap ng masinsinan
at mag sumikap upang hindi magkaroon ng problema.
Ano kaya ang mga banta sa pamilyang Pilipino?
Hindi mahihirapan ang bawat miyembro ng pamilya dahil sila ay nagkakaintindiha at sila ay may oras para sa isa't isa at tulong tulong sila sa pagsisikap upang umunlad ang kanilang pamilya.
Paghubog ng pananampalataya
Mga banta sa pamilyang Pilipino
Dahil sa trabaho, nawawalan ng oras ang mga magulang na samahan sa pagsimba ang kanilang mga anak.
Paano ito malalampasan?
Malalampasan ito sa pamamagitan ng pagliban sa trabaho ng mga magulang kahit tuwing Sabado at Linggo upang bigyan ng halaga ang mga anak.
Bunga sa pamilyang Pilipino
Mas papahalagahan ng mga magulang ang kanilang anak.
Anong pagbabago sa iyong pamilya ang iyong nasaksihan?
Habang lumilipas ang panahon, bumabawa ang ugnayan ng aming pamilya dahil sa teknolohiya.
Bakit mahalagang malampasan ang banta sa pamilyang Pilipino?
Dahil ang pamilyang Pilipino ay kilala sa pagiging mabuting pamilya kaya dapat gumawa tayo ng paraan para ito'y mapanatili.
Ano ang maibubunga ng pagsisikap na malampasan ang mga banta sa pamilyang Pilipino para sa kabataang Pilipino at para sa lipunan? Ipaliwanag.
Makakabunga ito ng pagmamahalan mabuting ugnayan at pagtutulungan at ng magandang kinabukasan dahil kung ang bawat pamilya ay nagsisikap na malampasan ang mga suliranin, matututo silang maging mabuting tao na makakatulong sa lipunan.
1 5 1
2016-08-01T17:08:04+08:00
Hindi na nila napapag-aral ang kanilang mga anak dahil sa hirap ng buhay.

0