Helppp pakiexplain "kung ang kamangmangan ay madaraig at hindi nagsikap ang tao na malampasan o kaya'y binalewala niya ito, hindi mababawasan ang kaniyang pananagutan. kung ang kamangmangan ay hindi madaraig, binabawasan nito kung hindi man tinatanggal ang pananagutan ng isang tao sa kaniyang maling pasya o kilos" HUHU THANK YOU

1

Answers

2016-08-03T09:07:37+08:00
Ang kamangmangan ay nadaraig sa pamamagita ng pagaaral sa mga bagay bagay na nais mong malaman ngunit kaakibat nito ang matinding pagsisikap upang makamit ang bagay na ninanais dahil hindi mo ito makakamit kung walang pagsisikapĀ 
0