Answers

2016-08-01T18:32:04+08:00
Ang yunit na ito, na bahagi ng asignatura sa Araling Panlipunan, ay magbibigay ng mga karagdagang kaalaman ukol sa mga tungkulin ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Upang magawa ito, ikaw ay makikibahagi mga talakayan tungkol Saligang Batas 1987 ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga artikulo at pagsagot sa iba’t ibang pagsasanay. Dito rin maipaliliwanag ang kahulugan at kahalagaan ng pamahalaang demokratiko at republikano. Inaasahang matutunan mo ang iba’t ibang institusyon ng demokrasya sa bansa at ang ugnayan ng pamalaan at mamamayan sa proseso ng pamahalaang demokratiko. Isa sa pinakamahalagang bahagi sa aralin ay kung paano ka, bilang mamamayan, ay aktibong makikibahagi sa pagpapaunlad ng bayan sa tulong ng iyong kapwa mamamayan at mga lider ng pamayanan at bansa. Sa pagtatapos ng mga aralin, inaasahan na maunawaan at masuri mo ang bahaging ginagampanan ng mapanagutang mamamayan at mabuting pamamahala sa pagsasakatuparan ng mga layunin, simulain at pagpapahalaga ng demokrasya. Maipapakita mo ang pagkakaunawa sa mga aralin sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong sarling pampublikong panukala na tutugon sa isang partikular na suliranin ng iyong sariling pamayanan. 
0