Answers

2016-08-01T19:32:11+08:00
1. Pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na yunit.(o, ni, maging, at, ‘t, ngunit, kundi) - pinagbubuklod ang kaisipang pinag-uugnay
Halimbawa:

Nakakuha ako ng tubig at tinapay.Nakatulog ako’t nakapahinga.Mangongopya ka ba o makikipagkwentuhan ka na lamang?
(ngunit, subalit, datapwat, bagamat, pero) - pangatnig na panalungat; sinasalungat ng ikalawang kaisipan ang ipinahahayag ng nauuna.
Halimbawa:Matalino si Villar subalit maraming isyung naglalabasan kaugnay sa kanya.Mabait siya pero istrikto.
2. Pangatnig na nag-uugnay sa di-magkatimbang na yunit.(kung, kapag, pag)
Halimbawa:Iboboto ko siya kung wala nang ibang tatakbo na kasintalino niya.
(dahil sa, sapagkat, palibhasa) - nagpapakilala ng sanhi o dahilan
Halimbawa:Maraming isyung naglalabasan kaugnay sa ilang politiko, palibhasa malapit na naman ang eleksyon.
(kaya, kung gayon, sana) - pangatnig na panlinaw
Halimbawa:Wala raw siyang kasalanan kaya humarap pa rin siya sa media.
1 1 1