Answers

2016-08-08T16:45:17+08:00
1.Ano ang tayutay? Magbigay ng limang tayutay.-Ang tayutay ay sinadyang paglayo ng karaniwang gamit ng mga salita upang magingmabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Nakadaragdag ang tayutay sa kalinawan,kapamagitan at kagandahan ng isang katha, pasalita man o pasulat.a)Simili- Hindi tuwirang paghahambing ito ng mga magkaibang bagay, tao o pangyayari sa pamamagitan ng paggamit ng mga pararilang “tulad ng”, “kawangis ng”, “para ng” at“gaya ng”. Halimbawa:Siya ay nagalit tulad ng isang asong nagwawala. b)Metapora- Ito ay tuwirang paghahambing sapagkat hindi na gumagamit ng mga pararila. Halimbawa:Ang kagandahan mo ay namumulaklak na rosas.c)Personipikasyon- Inaaring tao ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng pagkakapit sa mga ito ng mga gawi o kilos ng tao. Halimbawa:Ang oras ay tumatakbo ng mabilis.
0