Answers

2016-08-06T18:20:09+08:00
Gawa ni Ruby Mendoza ng VIII-Agape

Pedro
Banal, Martir, Huwaran, Matapat at Makatao
Kaibigan ni Diego Luis, isang misyonero
Mahal ang relihiyon, tapat na totoo
Pinaratangang nilalason, mga katutubo
Pinatay, hinubaran ng masasamang tao
Dahil sa ginawang himala, itinalagang Santo
Nais niya'y mabinyagan lahat tayo
Isang Cebuano, dugong Pilipino
Calungsod ang apelyido
0