Answers

2016-08-02T14:53:18+08:00

Ang labis na panginginain (sa Ingles: overgrazing) ay nangyayari kapag nalantad ang mga halaman sa masidhing panginginain sa pinatagal na panahon, o walang sapat na panahon na makabawi. Maaring naidulot ito ng mga domestikadong hayop o ang di magandang pamamahala ng mga produktong pang-agrikultura, panreserbang laro o panreserbang pang-kalikasan. Maari din na dulot ito ng paghihigpit sa di paggagalaw o paglalakbay ng mga populasyon ng katutubo o di-katutubong mga mababangis na hayop.

Nababawasan nito ang kapakinabangan, produktibidad, at biyodibersidad ng lupa at isa ito sa sanhi ng desertipikasyon o ang pagbaba ng uri ng lupa at ng erosyon. Nakikita din na ang labis na panginginain ay nagdudulot ng paglaganap ng mapang-nalakay na mgaespesye ng di-katutubong mga halaman at ng damo. Hindi ito dulot ng mga lagalag na mga nanginginain sa mga malaking populasyon ng mga naglalakbay ng mga kawan, katulad ng Amerikanong bison ng Great Plains sa Estados Unidos, o ang galang mga Wildebeest ng mgaAprikanong sabana, o sa pamamagitan ng holistikong planadong panginginain.

0