Answers

2016-08-02T15:33:12+08:00
Ang mga ponemng suprasegmental ay tumutukoy sa mga makahulugang yunit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga letra sa pagsulat. May apat na ponemang suprasegmental: 1. Haba (length) - ito ay tumutukoy sa haba ng bigkas sa patinig (a, e, i, o, u ) ng isang pantig. Maaaring gumamit ng simbolong tuldok (. ) para sa pagkilala sa haba. Halimbawa: 1. bu.kas - nangangahulugang susunod na araw 2. bukas - hindi sarado 2. Tono (pitch) - ito ay tumutukoy sa pagbaba at sa lakas ng bigkas ng pantig. Nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap, tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at mataas na tono.Maaaring gamitin ang bilang. 1 sa mababa, bilang. 2 sa katamtaman at bilang 3 sa mataas. Halimbawa: 1. Kahapon - 213 (pag-aalinlangan) 2. Kahapon - 231 (pagpapatibay) 3. Talaga - 213 (pag-aalinlangan) 4. Talaga - 231 (pagpapatibay) 3. Antala (juncture) - tumutukoy ito sa pansamantalang pagtigil ng ating ginagawa sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe.Maaring gumamit ng simbolo kuwit ( , ), dalawang guhit na pahilis ( // ), o gitling ( - ) Halimbawa: 1. Hindi, siya ang kababata ko. 2. Hindi siya ang kababata ko. 4. Diin (stress o emphasis) - ang lakas o bigat sa pagbigkas ng isang salita o pantig ay makakatulong sa pag unawa sa kahalagahan ng mga salita. Maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. Halimbawa: 1. BU:hay - kapalaran ng tao 2. bu:HAY - humihinga pa 3. LA:mang - natatangi 4. la:MANG - nakahihigit; nangunguna sana mkatulong :)
1 3 1