Answers

2016-08-02T16:05:11+08:00
Ang monolinggwalismoay isang kaparaanan at pagbabagong penomenang pangwika napuspusang tinatalakay ng mga sosyolinggwistiks, sa madaling sabi layunin ng monolinggwalismo na ipatupadang iisang wika sa isang bansa katulad ng mahigpit na paggamit ng Pransya ng Wikang French
2 5 2