Ano ang kahulugan ng larawan ng isda at palay sa aspetong pangkabuhayan ng mga sinaunang tao ? Bakit mahalaga ang aktibong kalakalan sa pagtataguyod ng mga sinaunang tao


ANSWER:Ang larawan ng isda at palay sa aspetong pangkabuhayan ng mga sinaunang tao ay maaaring nagpapahayag ng uri ng pamumuhay nila noon. Ito ay nangangahulugan na ang mga produktong gaya ng isda at palay ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan at ikinakalakal noong unang panahon. Sa kabilang banda, mahalaga ang aktibong kalakalan sa pagtataguyod ng kabihasnan, sapagkat sa ganitong paraan nagkakaroon ng pagkakataon ang mga katutubo na makipag-ugnayan at makibahagi sa iba't ibang kultura ng mga tao mula sa iba't ibang lugar.

1

Answers

2016-08-02T17:33:40+08:00
Kinaroroonan ng hilagang asya

0