Answers

2016-08-02T23:13:29+08:00
Magtatayo kami ng samahan Samahan ng mga bata sa pamayanan Bawat bata’y maaaring sumali Organisado man o hindi Dito sa samahang naniniwala Na mayroong karapatan ang mga bata Karapatang maproteksyunan at umunlad ang bata Isusulong sa abot ng magagawa Gayundin ang karapatang mabuhay At makasali sa mga gawain sa barangay Kasarian, edad, relihiyon, kultura at tradisyon Hindi itatangi nitong aming organisasyon Iba-iba mang antas ng edukasyon at pamumuhay Itong organisasyon laging kaagapay Boboto kami ng mga pinuno Mula mababang posisyon hanggang pangulo Upang sa gayon ay mayroon nang kakatawan Sa aming pambatang samahan Kahilingang mabuti at masaya para sa bata Isusulong at pangungunahan nila At ang bawat batang kasapi Tulung-tulong upang ito’y ipagwagi Sa aming pagtutulungan at pagkakaisa Aabutin namin komunidad na makabata
0