Gumawa ng letter of complaint(reklamo) na ipaparating sa kinauukulang ahensiya ng pamahalaan.Mamili ng isang sitwasyon.
1.Depektibong cellphone
2.Lip balm na naging sanhi ng pamamaga bg iyong labi
3.Double dead na karne ng manok
4. Maling timbang ng asukal
5.Serbisyong hair rebonding na naging sanhi ng pagkasunog ng iyong buhok

1

Answers

2016-08-06T18:00:19+08:00
Depektibong cellphone  :) 
2 3 2