Sa unang bahagi ng sanaysay, paano nakilala ng mga bilanggo ang "katotohanan" ng mga bagay-bagay? magbigay ng mga patnubay. bigyang kahulugan ang naramdaman ng bilanggo nang siya ay makaalis sa yungib at matitigan ang liwanag ng apoy ? ano ang nais ipakahulugan ng pangyayaring ito ?

1

Answers

2016-08-02T22:26:33+08:00
Dahil siya ay nakawala sa yungib ito ay nangangahulugan na gumawa siya ng paraan para hindi siya manatiling mang mang. nang masilayan niya ang apoy siya ay nasilaw at nanibago mula sa pinagmulan niyang kadiliman. ang ibig sabihin dahil sinikap niyang matuto at hindi maging mang mang. sa pagtuklas niya ng kaalaman nagugulat siya kapag nalaman niya ang katotohanan dahil hindi pamilyar sa mga nalalaman niya at ito ang nakasisilaw sa kanya.
2 5 2