Answers

2016-08-02T22:56:17+08:00
Transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. And finally, transitional devices link sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between idea.
1 5 1
Transcript of Pangatnig at Transitional Devices
bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay o pangungusap.
Ang pangatnig ay kataga, salita o grupo ng mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng isang salita sa isa pang salita o isang kaisipan sa isa pang kaisipan.
salamat po :)
your welcome
2016-08-02T23:00:57+08:00
Ang mga transitional devices ay mga salita na nagbibigay ng koneksiyon sa pagitan ng mga ideya, mga pangungusap at mga talata. Inaayos ng mga ito ang daloy ng pagsusulat.
0