Answers

2016-08-04T13:21:07+08:00
Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon sa Mamimili

Consumer Act of the Philippines - mga karapatan at kaligtasan ng mamimili. Revised Penal Code - pagbabawal sa pangagaya ng tatak, at itsura ng isang produkto.
Civil Code of the Philippines - pananagutan ng prdodyuser na panatilihin ang kaligtasan ng mamimili.
Batas sa Price Tag - dapat maglagay ng price tag sa mga bilihin.
0