Answers

2016-08-03T18:07:02+08:00
Ang emansipasyon ay mababbasa sa kwento ni Estella Zeehandelaar. Ito ay isang pangyayari na inaasam-asam at kinasasabikan ng karamihan sa mga kababaihan sa India. Ang emansipasyon ay ang pagiging malaya mula sa mga sinauna at nakasanayang mga batas, kultura, tradisyon at paniniwala ng mga katutubo na mistulang tanikalang nakagapos sa mga kababaihann sa Indiya. Noong panahon kasi ay mistulang mga bilanggo sa sariling bahay ang mga kababaihan sapagkat hindi sila bahagi sa anumang pagtitipun bilang miyembro ng pamayanan. Karaniwan silang nakamukmok sa bahay hanggat may napupusuan na ang kanyang mga magulang na itambal sa kanya at doon pa lamang siya lalabag.
0
2016-08-03T18:15:33+08:00
Ang emansipasyon ay kalayaan.
0