Answers

2016-08-03T19:02:15+08:00

Ang pagtutulad o simile ay ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa.

MGA HALIMBAWA NG PAGTUTULAD:

Ikaw ay tulad ng bituin.
You are like a star.

Ang puso mo ay gaya ng bato. 
Your heart is like a stone.

Ang gerilya ay tulad ng makata. 
A guerrilla is like a poet.

Ang paghahabi ng tela ay gaya ng paghihirap ng isang tao.
Weaving cloth is like the suffering of a person.

Ang paghihintay sa paghinog ng prutas ay gaya ng pagbubuntis.
Waiting for fruit to ripen is like being pregnant.

Ang pag-ibig mo ay parang tubig − walang lasa. 
Your love is like water − flavorless.

Ang mga pangako mo ay parang hangin.
Your promises are like air.

Sa ilalim ng mga dayuhan, ang Pilipinas ay naging parang kalabaw. 

Under foreigners, the Philippines became like a carabao.

Ang bandila sa hangin ay kawangis ng malaking ibon na nakaladlad ang pakpak.
The flag in the wind is like a large bird with wings spread out.

Ang ulap ay kawangis ng mukha ng tao.
The cloud is akin to a person’s face.

1 5 1
The Brainliest Answer!
2016-08-03T19:02:33+08:00
Ung mga sentences na ginagamitan mostly ng Word na ''LIKE".
ex. She looks like an angel in heaven.
2 5 2