PLEASE HELP ME :(( Sino yung best in Filipino dyan.

Talagang naghahanda na si Dan sa pag-alis nang sabihin sa 1____ ng kaibigang editor ng 2____ ama sa Honolulu na hintayin muna 3____ ang pagtatapos ng klase
sa kolehiyo ng Punahu."Ako ang nahirang na magbigayng pangaral sa mga nagtapos sa taong ito."ang sabi niya kay Merton."at maibabalita 4_____sa 5______ ama sa Hollywood kung gaano kabuting magsermon sa mga wahini (babae,sa wikang Kanaka) ang 6______ kaibigan sa Honolulu."
Pumayag si Dan merton. Sanasabingnasabing commencement ng Punahu School, doon 7____nakilala si Noemi,isang tunay na Kanaka,subalit halimbawa ng dalagang may mataas na pinag aaralan. 8______malaman kung bakit ang nga matang buhay na buhay ni Noemi ay walang iniwan sa dalawang palasong sabay na tumuhog sa kaniyang puso. Si Noemi ang naging patnubay ng mga pangaral, palibhasa'y 9____ ang pangulo ng kapisanan ng mga senior sa nasabing kolehiyo. Anong tamis 10_____ magsalita ng wikang Ingles! Anong lambing niyang bumigkas ng pangungusap!
Wala pa 11_____ naririnig ng dalagang Amerikana na kasintamis niyang magsalita! ang sabi pa ni Merton pagkatapos. ginoong editor, ang sabi niya sa kaibigan ng 12_____ ama, hindi ako uuwi na di kasama si Noemi. Talaga bang totoo ang sinasabi 13_____? "ang usisa sa 14_____ng matanda.
"Paris ng katotohanang ang umaga'y sumusunod sa gabi." Dan!"ang may halong pangaral ng pahayag ng matanda,"Ang mg kanaka ay mamamayang Amerikano lamang, ngunit hindi laking Amerikano . Kawika lamang 15_____ ,datapwa't hindi natin sila kalahi."

1
anong kailangan ilagay sa mga blanko upang ikaw ay aking matulungan?
Huwag mo ng sagutin iyan kaibigan dahil natugunan ko na ang aking mga katanungan. Maraming salamat nalang at magandang gabi.
ah salamat rin
mabuhay ka kaibigan at ipagpatuloy mo lang ang misyon mo sa buhay!
hahah,maraming salamat sau kaibigan

Answers

2016-08-03T21:08:29+08:00
Dahil sa maganda at matalino ako ito ang mga sagot 1.kaniya 2.kaniyang 3.niya 4.nito 5.kaniyang 6.kaniyang 7.niya 8.niya 9.siya 10.niya 11.siyang 12.kaniyang 13.mo 14.kaniya 15.ang? ahm sa 15 di ako sure ah
1 3 1
dahil mas maganda ako nais ko lang sabihin sa iyo na natugunan ko na ang aking katanungan at sa nakikita ko mali ang iyong sagot sa n 15 kaibigan
sus nagtanong ka pa kung alam mo naman ang mga answers.Saka diba di nga ako sure sa #15.
sinisigurado ko lang na ang aking mga sagot ay kapareho ng iba para segurado ako na tama ang mga ito. Hindi naman ako galit sa iyong sagot sa no. 15 kaibigan dahil okay lang naman na tayo ay magkamali kase nga tao lang tayo basta't sa susunod ay alam mo na ang mga ito. Maraming salamat at mabuhay ka kaibigan! Ipagpatuloy mo lang ang misyon mo sa iyong buhay :)
mali