Answers

2016-08-13T11:42:34+08:00
Ang mga taga -Egypt ay may labis na pagpapahalaga sa buhay ng tao. Sila ay may komplikasyon sa pamumuhay ngunit, nanatiling simple ang buhay. 

Ang tulang lirikong Pastoral na Tinig ng Ligaw na Gansa, na mula sa Ehipto ay maaaring maiuugnay sa kulturang Pilipino sa apeto ng buhay ng bawat Pilipino. Ang buhay ng Pilipino ay punong-puno ng pain na susungabin at maraming bihag sa katotohanan ng pag-ibig. Ang mga Pilipino ay may komplikadong buhay, ngunit, sila ay nanatiling simple. Kahit na maraming pagsubok na dumating, mas pinili nilang tumawa sa problema  habang naghahanap ng lusot o solusyon nito.
0