Answers

2016-08-03T20:53:30+08:00
10 Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Artikulo sa WikiFilipino ... Ang WikiFilipino ay nilikha para sa mgaFilipino kaya hindi dapat katakutan ang pag-aambag ng ... sino ang mga tao na sangkot, saan naganap, at ano ang kahalagahan sa Filipino.

0
2016-08-03T21:14:29+08:00
1. Sa isang mahusay na nobela, ang mga tuhan ay hindi dapat pinagagalaw ng may akda. Sila'y gumagalaw ng kusa-lumuluha, nalulugod, nagtataksil, nagtatapat, nang-aapi, tumatangkilik- alinsunod sa angkin nilang lakas, mga hangarin at mga nakapaligid sa kanila. Ang mga kilos nila'y siyang mga kilos na hinihingi ng katutubo nilang ugali at ng mga pangyayaring inilarawan ng kumatha. 2. Ang mga masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay. Ang nobela ay dapat sumunod sa masasaklaw na simulain ng pagsasalaysay. Ang nobela'y may pauna, na tumutugon sa mga katanungan Sino? Ano? Kailan? Saan?
0