Gumawa ng isang open letter tungkol sa mga pangangailangan at kagustuhan ng iyong lokal na komunidad. Isulat ang “Para sa kinabukasan at sa aking bayan ________________” bilang panimula ng iyong open letter. Isulat sa pamuhatang bahagi ng liham kung para kanino ito

1

Answers

2016-08-05T22:37:03+08:00
Pangangailangan,damit,bahay,pera,uniform,at iba pa.
Kagustuhan,mamahaling relo,mamahaling sapatos,mamahaling kotse, at iba pang mamahalin.

0