Answers

2016-08-04T07:58:52+08:00
Mayroong apat na salik ng produksyon, sila ay ang mga sumusunod:

1. Lupa - sakop nito ay ang mga non-renewable resources (o yung mga yamang hindi napapalitan) ng isang bansa tulad ng mga kagubatan, karagatan at iba pa. 


2. Lakas-Paggawa (o manpower) ito ay maituturing na pinaka mahalaga sa apat na salik dahil ito ay ang nagdedevelop ng mga input o raw materials patungo sa mga magagamit na produkto, o serbisyo. Kung wala ang lakas-paggawa, maituturing na walang ibang katuturan ang mga raw materials bukod sa mga orihinal na gamit nito. 

3. Kapital - ito naman ay napapatungkol sa ginagamit na resources upang maipagpatuloy ang paggawa ng produkto, o makapaglinang ng mga bago. Maaring ito ay tungkol sa pera, o ibang kapital tulad ng serbisyo, etc.

4. entreprenyur - ang entreprenyur ang may hawak ng manibela ng produksyon. Responsiblidad nya ang pagpapalago ng mga output upang maibalik ang kapital at kumita.

Isang magandang halimbawa ng pag-litaw ng mga nasabing salik ay ang ito: halimbawa ay isa kang kumpanya ng walis. Kailangan mo ng mga sumusunod: mga kagamitan sa paggawa ng walis, ang mga walis mismo. Ito ay ang lupang salik ng produksyon. Kapag kumpleto na ang mga gamit mo, ay maghahanap ka ng mga bubuo ng walis, dito pumapasok ang manpower. Shempre, hindi mo maaring bayaran ng pasalamat ang mga tagagawa ng walis, kaya kailangan mo ng kapital para dito. At dahil ikaw ang nangangasiwa ng lahat, masasabing ikaw ay ang entreprenyur. 0