Answers

2016-08-04T13:25:18+08:00
I am the Lord, your God.
Thou shall bring no false idols before me.
Do not take the name of the Lord in vain.
Remember the Sabbath and keep it holy.
Honor thy father and thy mother.
Thou shall not kill/murder†.
Thou shall not commit adultery.
Thou shall not steal††.
Thou shall not bear false witness against your neighbor.
Thou shall not covet‡ your neighbor's wife (or anything that belongs to your neighbor).
0
2016-08-08T16:37:36+08:00
1.Ibigin mo ang panginoon ng higit pa sa lahat.
2.Huwag mo gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturang bahay.
3.Mangilin ka kung linggo at piyestang pinangingilingan.
4.Igalang mo ang iyong ama at Ina
5.Huwag kang papatay
6.Huwag Kang magnanakaw
7.Huwag Kang makikiapid
8.Huwag kang sasaksi ng hindi totoo Laban sa iyong kapwa
9.Huwag mong angkinin ang mga bagay na hindi sa iyo
10.Huwag mong angkinin ang asawa ng iba
0