Answers

2016-08-05T22:48:36+08:00
Market economy.sa market economy ang kasagutan sa pangunahing katanungan pang-ekonomiya ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan sa ganitong sistema ang bawat kalahok,konsyumer at prodyuser ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makakuha ng malaking pakinabang.
Command economy.Sa command economy ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehinsibong control at regulasyon ng pamahalaan.ang pag control ay alinsunod sa isang planong nauukol sa pag-susulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng sentralisadong ahensya [central planning agencies].
Mixed economy.Ang mixed economy ay isang sitema na kinapapalooban ng elemento ng market economy at command economy.walang maituturing na isang kahulugan ang mixed economy.
1 2 1