Answers

2016-08-04T19:52:17+08:00
It depends on how long the wire is bent, if it is just bent, then no physical damage will happen, if the wire is bent for a long time, it will also have no physical damage but may alter your system

(Tagalog version)


Ito ay depende sa kung gaano katagal ang wire ay baluktot, kung ito ay kaka-baluktot lamang, walang pisikal na pinsala ang mangyayari, kung ang wire ay baluktot para sa isang mahabang panahon, ito rin ay walang pisikal na pinsala ngunit maaaring baguhin ang iyong mga sistema.
0