Answers

2016-08-13T11:43:59+08:00
Mga Kulturang nabanggit sa  Tulang Kutura: Ang Pamana ng Nakaraan, Regalo ng Kasalukuyan at  Buhay ng Kinabukasan
1.    
kulturang sinusuyod ng kapuri-puring ugali at marangal na kilos 

2.    
kulturang inihahain ng pagsamba’t prusisyon 

3.    
kulturang sinasalamin ang pasko’t pistang-bayan 
4.    kulturang pinaaawit ng pasyon at pagsasabuhay ng Poon 
5.    
kulturang patuloy na sumisibol at ipinapupunla ng tradisyon: 
             pampamilya, pang-eskuwela, pampolitika, panrehiyon at pambansa             na dinilig ng maraming pagpapaalala, paggabay at patnubay            at pinayaman ng makukulay na karanasan 
6.    
kulturang inihain at tinanggap, sinunod at isinakatuparan 

7.    
kulturang itinudla ng nakaraan 

8.    
at inireregalo ng kasalukuyan ay bubuhayin ng kinabukasan 
at mananatiling repleksyon ng kabutihan 
9.    
kulturang gagalang sa mga bata’t matanda 

10.  
kulturang rerespeto sa mga babae’t may kapasanan 

11.  
kulturang luluklok ng pagbabayanihan at pagkakapatiran 

12.  
kasaliw ng mga awiting bayan at katutubong sayaw 

13.  
katali ng pagsasadula’t pagbabalagtasan 
diwang marangal ang ipupunla. kariringgan ng maraming wika magkakapantay sa kalayaan at karapatan   
0