Answers

2014-07-31T19:23:42+08:00
PAGTITIWALA SA MAYKAPAL

Malaki an gating tiwala sa Poong Maykapal. Naniniwala tayo sa mga biyaya at patnubay ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa mga ibinigay Niyang biyaya sa atin. Nagdarasal tayo na pangalagaan Niya tayo.

Nakita ang ating pagtitiwala sa Maykapal sa oras ng kagipitan o problema. Nang magkaroon ng rebolusyon sa EDSA, nagdasal ang mga tao.
0
2014-07-31T19:41:30+08:00
Matalino at madasalin

lahat ng pilipino ay nagdadasal at  marami ring mga pilipino ang matatalino
0