Answers

2014-08-03T22:49:53+08:00
Given: t=3s
          vi=0m/s
          g=-9.8m/s²

a) d=gt²/2
  =(-9.8m/s²)(3s)²/2
  =-88.2m/2
d= -44.1m = Hence, the cliff is 44.1 m high

b) vf²=vi²+2gd
       =(0m/s)²+2(-9.8m/s²)(-44.1m)
    √vf²=√864.36m²/s²
    vf= 29.4m/s = Then the speed of the stone is 29.4m/s


0
Bakit po naging -9.8 m/s^2? Diba gagamitin lang po ang - sa gravity kapag pataas?
Vertical motion kasi eh. Downward yung direction niya so gravity is present :)