Answers

2014-08-09T08:34:29+08:00
malasakit, pagmamalasakit, pagkabahala, pagkabalisa, tungkulin, pananagutan, kompanya, samahan, alagata, aligata, intindi, hindi pagkapalagay, pag-aalaala, pag-aalala, bahay-kalakal, mabahala, mabalisa, matungod, maukol, matungkol, magkaroon ng kinalaman sa, sa kinauukulan, mamighati, mag-alaala, mag-alala
0
2014-08-12T13:20:55+08:00