Answers

2014-08-22T13:18:39+08:00
Using the quadratic formula,
x=-(6)+/-sign to the square root of (6^2-4(1)(9) over 2(1)
x= -6+/- sign to the square root of  36-36  over 2
x=-6+/- sign to the square root of 0 over 2
x= -6+0 over 2 , -6-0 over 2
x= -6 /2    , -6 /2
x= -3  , x= -3

Intindihin mo nalang ah,wala kasing sign na square root dto eh at ska ung sign na ddivision...


0