Answers

2014-08-21T14:58:05+08:00
Beatiful
mellower
mightier
great
Ko-Ngai
Kouan-Yu
Yong-Lo
emperor
dazzling
Tachung 'sz

0