1, Mga dahilan ng pagbabago sa panahanan?

2, Pag-aangkop ng mga pilipino ng kanilang panahanan sa patakaran ng mga espanyol?

3, Ang simbahan sa pagpapamahala ng kristianismo at sa pamamahala ng bansa?

4, Mga paaralang itinatag ng mga pari at misyonero?

5, Epekto ng edukasyong kotonyal?

1

Answers

2014-08-22T14:46:39+08:00
1 Kaya nagbago ang panahanan natin dahil sa lumalaganap na kahirapan isipin mu date ang babae sa bahay lamang ngayon nag tratrabaho para maka angt sa hirap ang kanilang pamilya
2 Sinunod nila ang  espanyol dahil silay nasakop 
3 Pumunta sila dito upang ipa laganap ang kristyanismo na kanilang ralihiyon
4 sin bi nilang ituro lamang sa mga bata ang pag babasa,pag susulat at pag bibilang yun ang paraan ng pag tuturo nila kaya nila hindi tinuruan ang pilipino na mag espanyol dahil upang di maintindihan ng pilipino kung ang an g sinasabi nila masama sa atin
3 4 3