Answers

2014-08-22T19:39:24+08:00
Tusong Kahirapan, hindi ka namin kinatatakutan
sa kalupitan mo, maghihikahos ma’t gagapang
kami ma’y mamumulubi’t magiging kahabaghabag
mga mithi’t pangarap namin ‘di mo mabubuwag

ngayo’t magpakailanman ulo nami’y ‘di iyuyuko
kami sa iyo’y lalaban hanggang sa kayo’y maigupo
sa mga puso’t diwa namin paninindiga’y ‘di marurupok
‘di hahayaang mga pinapangarap mauuwi lamang sa alabok

minimithing kasaganaha’y abot tanaw na namin
ang nagbabagang araw ngayon sa ami’y lilipas din
libong dusa’t hapis man sa amin ngayo’y nakapaligid
bukas ay liligaya ri’t may tuwang walang patid

ang pagpapagod mo, lahat masasayang lamang
sa kapangyariha’t katusuhan mo kami ‘di malilinlang
kung ang mga abang buhay nami’y kaya mong kitlin
mga puso’t diwa namin ‘di mo magawang pasukuin! hope it helps!
0