Isulat ang iyong gagawin sa sumusunod na sitwasyon

1.may programang ilulunsad ang iyong klase na nag babawal na paninigarilyo

2.nakita mo ang iyong kamag-aral na maninigarilyo

3.pinahihithit ka ng sigarilyo na iyong kaibigan bago ka isali sa kanilang grupo

4.humihiram ng pera sa iyo ang is a mong kaibigan na ipambibili niya ng sigarilyo

5.sinasaktan ang iyong ama ang iyong ina


ESP

1

Answers

2017-01-12T01:02:03+08:00
1.tutulungan ko ang aking kaklase sa pag lunsad ng programa niya 
 
2.sasabihin ko sa aking kamag aral na tumigil na sa paninigarilyo dahil masama ang maidudulot sa kanya ito 

3. aayaw ako sa kanila dahil masama ang manigarilyo 

4.hindi ko papahiramin ng pera ang aking kaibigan dahil masama ang kanyang bisyo at kailangan na niyang tigilin ang paninigarilyo 

5. haharangan ko ang aking ama sa aking ina dahil sinasaktan niya si ina at sasabihin ko sa kanya na tumigil na siya sa pananakit ng aking ina
0