Answers

2014-08-27T18:35:47+08:00
. Unlapi - nasa unahan ng salita ang panlapi.Halimbawa uminom (mula sa salitang inom) 
2. Gitlapi - nasa gitna ng salita ang lapi. Halimbawa kinain (mula sa salitang kain) 
3. Hulapi - nasa hulian ng salita ang lapi. Halimbawa hawakan (mula sa salitang hawak) 
4. Kabilaan - nasa unahan at hulihan ang lapi. Halimbawa inagawan (mula sa salitang agaw) 
1.PANLARAWAN-nagsasabi tungkol sa hitsura ,laki,lasa,amoy,hugis at iba pang katangian ng pangngalan at panghalip.
Halimbawa: Ang mababait na kapitbahay ay tumutulong sa magkakapatid.
2.PAMILANG-nagsasabi ng dami o bilang ng pangngalan at pang-halip.
Merong anim na pamilang.1. Patakaran/Kardinal - bilang sero hanggang trilion hal. isa ,dalawa, tatlo 
2. Patakda/tiyak na bilang - inuulit ang unang pantig ng salitang bilang. 
hal. iisa,tatatlo,dadalawa,aapat
3. Pahalaga - pera ang tinutukoy 
hal. mamiso,mamiseta,piso
4. Pamahagi - paghahati-hati o pagbabahagi 
hal. 1/4 - sangkapat,3/4 - tatlong kapat,8/10 - walong kasampu
5. Panunuran/Ordinal - pagkakasunod-sunod ng mga bilang 
HAL. una,ikalwa,ikatlo / pangalawa,pampito,pangwalo
6.Palansak - grupo o maramihan;inuulit ang unang salita o nilalagyan ng panlapinh han/an.
hal. tatlu-tatlo , pitu-pito / waluhan,limahan

3.PANTANGI- may anyong pangngalang pantangi na naglalarawan sa isang pangngalan.
Halimbawa: Ang bus ay biyaheng Bicol
4.PAARI- mga salitang paari na tumuturing sa pangngalan.Halimbawa:
Mababait ang mga kapitbahay nila.
1. Panghalip na Panao (Personal Pronoun)

Halimbawa: 
ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya, kanila, siya, kanya 2. Panghalip na Pamatlig (Demonstrative Pronoun)

malapit sa nagsasalita:  ito, ire, niri, nito, ganito, ganire

malapit sa kinakausap: iyan niya ayan hayan diyan

malayo sa nag-uusap: ayun, hayun, iyon, yaon, niyon, noon, doon 3. Panghalip na Pananong 
(Interrogative Pronoun)

Halimbawa: ano, anu-ano, sino, sinu-sino, nino, alin, alin-alin4. P
anghalip na Panaklaw (Indefinite Pronoun)

Halimbawa:  lahat, madla, sinuman, alinman, anuman, pawang
0