Answers

2014-08-28T21:57:32+08:00
Ang mixed economy ay isang sistemang pang-ekonomiya na kung saan ang ang desisyon kung paano gagamitin ang mga pinagkukunang-yaman ay nasa kamay ng pribadong sektor at pamahalaan. Ito ay may elemento ng market economy at command economy. Hinahayaan dito ang malayang pagkilos ng pamilihan subalit ang pamahalaan ay maaaring manghimasok dahil sa mga usaping nauukolsa pangangalaga ng kalikasan, hustisyang panlipunan, o pagmamay-ari ng estado. Mahalaga ito dahil nakakatulong ito sa paglalarawan ng pagtugon ng tao sa kakapusan.
19 4 19