Ipinahayag ng mga Hapon ang layunin nilang palaganapin ang Samahanng Kaganapan ng mga bansa sa Kalakhang Asya (Greater Asia Co-prosperity Sphere). Ito ay:
A. Totoo, nais nilang tunay na umunlad ang mga bansang Asyano.
B. Yabang lamang, kailanma’y di sila maaaring mamuno.
C. Mali, gusto lamang nila tayong maakit at mapasunod.
D. Tunay na magtatayo sila ng mga industriya sa Asya na kahati ang ibang
bansa dito.

1

Answers

2014-08-30T13:28:09+08:00
Para sa akin, ang sagot ay titik
A. Totoo, nais nilang tunay na umunlad ang mga bansang Asyano.
0