Answers

2014-09-01T18:28:59+08:00
Ito ay nakadepende. Dahil kapag ang isang K-pop fan ay nag-iisip na "Mag-aaral ako ng mabuti dahil baka pagdating ng araw ay magiging matagumpay ako," magkakaroon ng positibong impluwensiya ang K-pop sa kanya.
Ngunit, kapag ang isang K-pop fan ay naging obsessed na o die-hard o kung sa K-pop world ay tinatawag na 'sasaeng fan', magkakaroon ng negatibo na impluwensiya dahil may posibilidad na mapapabayaan niya ang kanyang pag-aaral na kahit may klase ay pumunta ng concert ng kanyang idolo. At dahil soon, napapabayaan na niya ang pag-aaral niya.
2 5 2