Basahin ang sumusunod na kasabihan. Pagisipan at isulat ang iyong reaksiyon. Tama ba ang isinasaad sa mga taludtod? Sang-ayon ka ba sa mga Ito? Pangatwiranan. Kapag ang huling puno ang naputol.
Kapag ang huling ilog ay nalason. Kapag ang huling Isda ay nahuli. At saka lamang natin matatanto ang ating kawalan ng disiplina

1

Answers

2014-09-02T22:41:35+08:00
Malungkot dahil iyon nalang and ating huling ilog, puno, at isda!
0