Answers

2015-09-18T11:44:02+08:00
Dahil matatagpuan ang Sparta sa timog na bahagi ng Grecian peninusula, sadyang hindi ito nagkaroon ng pagkadepende sa kalakalan. Dahil dito, lubos na naging kakaiba ang sparta sa mga iba pang city-states ng Greece. Maganda rin ang klima sa Sparta kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga Spartan na magtanim at gumawa ng patubig. At upang matustusan ang pangangailangan sa mas malaking teritoryo, nanako ang mga Spartan ng bang lupain upang gawing lupang-sakahan ang mga ito. Ginamit nila ang mga ntalong panig sa digmaan bilang alipin. Ngunit nagkaroon ng maraming pag-aalsa kaya naman nagdesisyon ang mga Spartans na mas palakasin pa ang kanilang sandatahan,

Sa kabilang banda, ang Athens ay isang maliit na bayan matatagpuan sa gitnang bahagi ng Grecian Peninsula. Hindi angkop ang lupa nito sa pagsasaka kaya marami sa mga unang Athenian ay mga minero, tagagawa ng mga ceramics at mga mangangalakal. Hindi tulad ng Sparta na naging mananakop, nag-focus ang mga Athenian sa pagpapalawak ng teritoryo sa pamamagitan ng asimilasyon.
22 4 22